Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Import

Deklaracja importowa musi być wypełniona, jeśli towary są przewożone z jednego kraju nieunijnego do innego lub z kraju nieunijnego do wspólnotowego i vice versa.

Zwykle deklarację wypełnia się elektronicznie i wysyła do odpowiedniego urzędu celnego. Urząd celny sprawdza deklarację, dokumenty towarzyszące i wyrywkowo również towary.

Regulacje dotyczące kontroli importu, wymagane pozwolenia, certyfikat pochodzenia i inne są sprawdzane również przed rozpoczęciem importu. Powstaje SAD importowy, należności podatkowe / celne są płacone, jeśli jest to wymagane i towary zostają dopuszczone do obrotu.

Towarzyszymy Państwu przez cały proces odprawy importowej.
Zadzwoń do nas pod numer +48 85 722 01 01

Zalety dla Klienta

  • Sieć ponad 65 biur z ponad 450 pracownikami
  • Doskonała wiedza specjalistyczna
  • Spokój umysłu i możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności
  • Bezproblemowe przekraczanie granicy bez opóźnień
  • Wyższy pozim zgodności
  • Zmniejszenie zawiłości prawnych
  • Dobre stosunki z władzami celnymi
  • Brak konieczności inwestownia we własną gwarancję celną
  • Poprawa płynności finansowej dzięki możliwości uiszczenia należności celnych i podatkowych w Państwa imieniu
  • Profesjonalny i przyjazny zespół dostępny we wszystkich strategicznych lokalizacjach celnych